Schiphol 12 Artikelen

Andere interessante informatie

De Tafel van Alders. Omdat alle stemmen gelden

KLM STORY

Gepubliceerd

2 Mei, 2012

De Tafel van Alders adviseert het kabinet over de balans tussen de groei van Schiphol, hinderbeperking en de kwaliteit van de leefomgeving. Als deelnemer aan de Alderstafel overlegt KLM met vertegenwoordigers van het Rijk, regionale bestuurders en bewoners over de duurzame ontwikkeling van Schiphol in de regio.

Convenanten

De Tafel van Alders is met een advies gekomen over de toekomst van Schiphol en de regio voor de periode tot 2020. Voorzitter Hans Alders bracht op 1 oktober 2008 dit advies uit aan de toenmalige Ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Het Kabinet en de Tweede Kamer hebben het advies met afspraken over groei en hinderbeperking overgenomen. De afspraken zijn vastgelegd in verschillende convenanten, waaraan nu verder invulling wordt gegeven. Diverse hinderbeperkende maatregelen zijn opgenomen in het Convenant hinderbeperking en ontwikkeling Schiphol middellange termijn, die nu nog verdere worden uitgewerkt of inmiddels al zijn uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn een aantal routewijzigingen, microklimaten (aanpassingen die op lokaal niveau hinder beperken), maatregelen tegen grondgeluid en een tariefverhoging op Schiphol voor lawaaiige toestellen en nachtvluchten. Deze maatregelen hebben tot doel de geluidhinder van het vliegverkeer voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Betrokken partijen

Het Rijk: vertegenwoordigers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

Luchtvaartpartijen: oa. Schiphol Group, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), KLM;

Bestuur Regio Schiphol (BRS): Provincie Noord-Holland, Provincie Zuid-Holland en gemeentes Haarlemmermeer, Amstelveen, Uitgeest en Amsterdam;

Vertegenwoordigers van omwonenden van Schiphol via de CROS en de Vereniging Gezamenlijke Platforms.

Meer informatie vindt u op www.alderstafel.nl

Meer idee├źn?
Add your voice to the conversation

Gepubliceerd

2 Mei, 2012

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

2 Mei, 2012

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Boven