Milieu 92 Artikelen

Be a hero, fly CO2ZERO

Gepubliceerd

3 Okt, 2017

Passagiers die ervoor kiezen om de individuele CO2-emissies van hun vlucht te compenseren, dragen nu bij aan het herbebossingsinitiatief "CO2OL Tropical Mix" in Panama. Aan dit project is het Gold Standard certificaat toegekend. Dit herbebossingsproject vervangt het Toyola Coalpot project in Ghana, dat ook een Gold Standard certificaat heeft.

Bomen (her)planten in Panama

De CO2ZERO-compensatieservice van KLM biedt passagiers de mogelijkheid om hun vlucht-gerelateerde CO2-uitstoot te compenseren en zo de CO2-voetafdruk van hun vlucht te neutraliseren. De CO2-uitstoot voor elke vlucht wordt berekend op basis van het gebruikte type vliegtuig, de gevlogen afstand en de historische beladingsfactor van die specifieke vlucht. Passagiers kunnen tijdens het boeken CO2ZERO selecteren en deze optie beheren via MyTrip of in de KLM app.

Waarom dit specifieke herbebossingsproject in Panama?

Heel Midden-Amerika kent hoge ontbossingspercentages en bosfragmentaties die een grote bedreiging vormen voor de resterende biodiversiteit en de bestaansmogelijkheden op het platteland. Dit project zet voormalige, aangetaste weidegronden om in gemengde bossen door een mix van voornamelijk inheemse boomsoorten en enkele exotische soorten te planten.

Tot nu toe zijn tenminste 3,5 miljoen bomen geplant op verschillende fincas (boerderijen). De aangeplante bossen nemen niet alleen kooldioxide op uit de atmosfeer, maar dienen ook als bruggen voor dieren die nieuwe leefomgevingen zoeken. Vijftien bedreigde diersoorten van de Rode Lijst, zoals de ocelot, zijn al waargenomen. Herbebossing vervult ook belangrijke ecosysteemfuncties door waterniveaus te beschermen en erosie te beheersen.

Het project combineert de bescherming van biodiversiteit en herstel van ecosystemen met duurzame houtproductie en kleinschalige duurzame cacaoplantages. De activiteiten van het project leiden niet alleen tot talrijke milieuvoordelen, maar bieden ook capaciteitsopbouw en creëren langdurige werkgelegenheid met een duurzame inkomstenbron voor de lokale bevolking. Dit helpt hen om hun levensomstandigheden te verbeteren en kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Hoe werkt compensatie?

De Gold Standard voor de Global Goals waarborgt dat projecten meer doen voor het verantwoordelijke beheer van natuurlijke hulpbronnen en dat ze levensveranderende voordelen bieden aan lokale gemeenschappen. De investeringen worden gefinancierd door de aankoop van zogenaamde CO2 credits (carbon credits) van het project. Een CO2 credit kan worden gezien als een vergunning voor het uitstoten van broeikasgassen, die vervolgens worden gereduceerd of verwijderd uit de atmosfeer door middel van een emissiereductieproject. Een herbebossingsproject werkt als volgt: aangeplante bomen absorberen emissies van koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer en slaan deze op in hun wortels, stam en kroon.

Wat is de Gold Standard voor de Global Goals?

Honderden organisaties voeren overal ter wereld projecten uit om de opwarming van de aarde te tegen te gaan door emissies van broeikasgassen in onze atmosfeer te voorkomen. De Gold Standard is in 2003 ingevoerd door het Wereld Natuur Fonds en is de norm geworden voor klimaatinitiatieven zoals deze. Alle Gold Standard voor de Global Goals-projecten moeten bijdragen aan ten minste twee duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG's) van de VN, niet alleen door een positief effect op het klimaat te hebben, maar ook door de lokale gemeenschappen zoveel mogelijk te laten profiteren van de voordelen van de projecten.

Het herbebossingsproject in Panama draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN; Work en Economic Growth (8), Responsible Consumption (12), Climate Action (13) en Life on Land (15). Lees hier meer over de doelstellingen.

Meer ideeën?
Add your voice to the conversation

Gepubliceerd

6 Sep, 2019

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

24 Jul, 2019

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

13 Dec, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

21 Aug, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

1 Jun, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Boven