Milieu 92 Artikelen

Duurzaamheid met een gouden randje

Gepubliceerd

10 Nov, 2015

De luchtvaart creëert wereldwijd banen en stimuleert de economie. Maar de sector is ook verantwoordelijk voor 2 tot 3% van de wereldwijde uitstoot van CO2. Daarom levert KLM een actieve bijdrage aan het verminderen van deze uitstoot. KLM wil dit bereiken met initiatieven als het vernieuwen van de vloot, het gebruik van lichtgewichtmaterialen aan boord, energie-efficiënt vliegen en investeringen in biobrandstof. Wanneer duurzame biobrandstof op grote schaal wordt ingezet, kan de CO2-besparing oplopen tot 80%. Het op een na beste alternatief om CO2-uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van biobrandstoffen, is het compenseren van de CO2-uitstoot.

CO2ZERO

Passagiers kunnen ook zelf een bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot van hun vlucht via het KLM CO2ZERO-programma. Dit is een vrijwillige CO2-compensatieservice die passagiers in de gelegenheid stelt hun vluchtgerelateerde CO2-emissies te compenseren. Zo kan de vlucht CO2-neutraal gemaakt worden. De CO2-emissies kunnen worden berekend en gecompenseerd voor alle vluchten met KLM en partnerluchtvaartmaatschappijen bij het maken van een online boeking bij KLM. Voor iedere vlucht wordt gekeken naar het type vliegtuig, de af te leggen afstand en de historische belading voor de vlucht in kwestie. Sinds 2008 kunnen KLM-passagiers met dit programma de CO2-uitstoot van hun vlucht precies berekenen en compenseren. Daarmee ondersteunen ze tevens hernieuwbare energieprojecten die erkend zijn met het Gold Standard-certificaat.

Gold Standard

De Gold Standard Foundation is een standaardiserings- en certificeringsorganisatie die tot doel heeft ervoor te zorgen dat iedere euro die wordt geïnvesteerd in klimaat- en ontwikkelingsprojecten zo goed mogelijk wordt besteed. Hiervoor zijn zeer strenge processen vastgesteld, waarbij het resultaat van de inspanningen zo groot mogelijk moeten zijn als het gaat om schone energie en schoon water, een verantwoord beheer van grond en bossen en een verbetering van de levensomstandigheden van minderbedeelden. Gold Standard werd in 2003 opgericht door het WNF en andere internationale NGO's en moet garanderen dat projecten ook daadwerkelijk emissiereducties opleveren en bijdragen aan duurzame ontwikkeling op de lange termijn. De stichting kan rekenen op de steun van meer dan 80 NGO's, en meer dan 1.100 projecten in 70 landen zijn momenteel aangemeld voor certificatie. Gold Standard geldt als de wereldwijde standaard voor de hoogste integriteit en het grootste effect op het gebied van klimaat- en ontwikkelingsinitiatieven.

Verbeterde levensomstandigheden

De bijdrage die de passagier betaalt voor emissiecompensatie via CO2ZERO wordt door KLM gebruikt voor de aankoop van Gold Standard-emissiecredits en de daarbij behorende transactiekosten. Naast CO2-reductie draagt Gold Standard bij aan de ontwikkeling van schone, hernieuwbare energiebronnen en aan de vooruitgang van de lokale bevolking en haar leefomgeving. Een van de projecten die KLM onlangs heeft geselecteerd, is een project dat betere houtskoolbranders verstrekt aan gezinnen in Ghana.
 

Meer ideeën?
Add your voice to the conversation

Gepubliceerd

6 Sep, 2019

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

24 Jul, 2019

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

13 Dec, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

21 Aug, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

1 Jun, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Boven