Schiphol 12 Artikelen

Andere interessante informatie

Landschap Noord Holland. Om te koesteren zo mooi

KLM STORY

Gepubliceerd

2 Mei, 2012

Onze thuishaven, Amsterdam Airport Schiphol, ligt midden in een typisch Nederlands cultuurlandschap met unieke flora en fauna. Landschap waar we trots op zijn en waar we aan bijdragen in de vorm van financiële support en support in natura door inzet van vrijwilligers. Want maatregelen tegen de afbreuk van biodiversiteit staat niet alleen op onze internationale, maar zeker ook op onze lokale agenda.

Duurzaamheid en rentmeesterschap

Stichting Landschap Noord-Holland maakt de prachtige natuur en het unieke landschap van Noord-Holland bereikbaar voor iedereen. Dat gebeurt door aankoop, beheer en ontwikkeling van natuurgebieden, maar ook door natuurgerichte recreatie aan te bieden en terreingebonden voorlichting te geven. Een mooi voorbeeld daarvan is de expositie voor Bezoekerscentrum Ilperveld, dat mede mogelijk is gemaakt door KLM.                                                                                  

Ontdek de schoonheid van Noord-Holland

Omdat wij beschikken over een sterk arsenaal aan communicatiemiddelen kunnen wij positief bijdragen een groter natuurbewustzijn. We roepen mensen op om de natuur te koesteren, maar ook meer specifiek: onze weidevogels te beschermen. En tegelijkertijd promoten we de schoonheid van Schiphol’s achterland. Want wie het Noord-Hollands landschap ontdekt als vrijetijdsbestemming zal het voor altijd in zijn hart sluiten. Kijk voor meer informatie op de website

Meer ideeën?
Add your voice to the conversation

Boven